Cursusnieuws

Een kort bericht met weer enkele nieuwe data en locaties voor cursussen van Janneke Tops dit voorjaar.
De cursus van 7 april in Groningen bij EdanZ zit vol, daarom een extra cursusdag aldaar op 15 april.

Op de website www.gezondemoestuin.nl tref je de details aan en kun je je opgeven.

 

 

8 april                     Raalte:          Basiscursus Gezond Moestuinieren – Bij Natuurlijk Huus

10 april                   Groningen:   Lezing: Zelf zaden telen – bij Volkstuinvereniging Vinkhuizen

11 april                   Culemborg    Zelf zaden telen deel 1 (dl 2 volgt in najaar) – Met Stichting Zaadgoed
(’s middags op Stadsboerderij Caetshage)

14 april                   Culemborg    Basiscursus Gezond Moestuinieren – Stadsboerderij Caetshage

15 april                   Groningen:    Basiscursus Gezond Moestuinieren – Bij EdanZ

25 april                  Amsterdam:  Basiscursus Gezond Moestuinieren – Buurtcentrum Duivendrecht

 

ALV 2018

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging De Drie Wijken.
Datum: Woensdag 14 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur)
Plaats: Wijkcentrum De Schakel, Oosterhoogebrug. Rijksweg 15, 9731 AA

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Verslag ALV van 8 maart 2017
bijlage 1
In maart 2017 is het verslag van de ALV via de beheerders naar de leden gestuurd.
Verslag treft u hierna nogmaals aan als bijlage 1.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester
bijlage 2
5. Rapportage kascommissie 2017
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2018
7. Stand van zaken website (toelichting Stella Schenkel)
8. Voorstel om jaarlijkse vergoeding van complexbeheerders te verhogen
(toelichting door penningmeester)
9. Voorstel om een proefjaar in te stellen en beheerders het recht te geven om binnen het eerste jaar eenzijdig het contract op te zeggen wanneer het niets wordt met een nieuwe tuinder. Wanneer voorstel wordt aangenomen, dit opnemen in het tuinreglement.
10. De bestaande basisvoorzieningen omvatten een afrastering/hek met een afsluitbare toegang; een watervoorziening en een schuilhut.
Vraag aan de ALV: zouden deze basisvoorzieningen moeten worden uitgebreid met een bio-toilet? Ter vergadering informatie over aanschaf- en onderhoudskosten.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Download het Tuinboekje 2018

Gratis compost

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2018 kun je tussen 10:00 en 15:00 uur op 4 locaties gratis compost halen. Neem een emmer of zak mee!

Adressen

  • Afvalbrengstation Woldjerspoor, Duinkerkenstraat 99, 9723 BP Groningen
  • Afvalbrengstation Vinkhuizen, Electronstraat 2, 9743 AH Groningen
  • Wijkpost Kardinge, Parkallee 96, 9735 AB Groningen
  • Amateurtuiniers te Vinkhuizen, Friesestraatweg 420-1, 9746 TL Groningen (ten noorden van de Aquamarijnflats)

Zie https://gemeente.groningen.nl/compostdagen

Aanhanger aangeschaft

Sinds kort beschikt de vereniging over een aanhanger. Deze aanhanger mag door iedereen worden gebruikt.
Ook de andere complexen mogen hier gebruik van maken. Om het in goede banen te leiden, heeft Will de coördinatie op zich genomen.
De aanhanger staat op een centrale plek in Lewenborg.

E-mail van Will: will_lehmler@hotmail.com
Adres: Dukdalf 65

Nieuwe website online

Dag medetuinierders,

Leuk dat jullie een kijkje nemen op de nieuwe website in aanbouw. De foto’s die te zien zijn, zijn mijn eigen foto’s en een enkele foto van internet, deze moeten nog worden vervangen door betere / meer relevante foto’s. Verder wil ik proberen de website nog wat aantrekkelijker te maken qua design. Het zou leuk zijn input van jullie te krijgen wat we nog meer met de website kunnen doen en de website wat interactiever te maken. Alle ideeën zijn welkom.

Heb je een leuk verhaal, tip of foto’s dan kun je die mailen naar webmaster@volkstuingroningen.nl.

Alvast bedankt! Groetjes Carola de Poel