Nieuwe bestuursleden gezocht

Bestuurslid

Beste Tuinders,

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat nog maar uit 2 bestuursleden. Dit houdt in dat het code rood is. Als er niets gebeurt kan de vereniging ter ziele gaan. Waarom nog maar 2 bestuursleden? Dit omdat de huidige voorzitster is afgetreden vanwege drukke werkzaamheden en ook jarenlang actief geweest is in deze functie. Daarnaast nog een bestuurslid vanwege drukke werkzaamheden. Ook zijn er 2 bestuursleden die om privéomstandigheden op dit moment niet actief zijn. De penningmeester heeft ook aangekondigd te willen stoppen, totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden.

Mij is gevraagd of ik actie wil ondernemen. Aangezien wij allemaal zeer begaan zijn met deze vereniging, heb ik diverse tuinders gevonden die bereid zijn om als tijdelijk interim-bestuur te dienen. Dat neemt niet weg dat iedereen zijn verantwoording moet nemen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur (met name de de andere complexen) in plaats van het Boterdiep, die iedere keer het voortouw moet nemen als het erop aankomt om toch maar weer in het bestuur te gaan zitten. Geïnteresseerden voor de volgende functies kunnen dit melden bij de desbetreffende beheerder:

  • voorzitter
  • penningmeester
  • algemene bestuursleden

Het interim bestuur ziet er volgt uit:

  • Femke – voorzitster [ tijdelijk ]
  • Roos – algemeen bestuurslid [ tijdelijk ]
  • Dinnis – secretaris
  • Titia – algemeen bestuurslid
  • Rolanda – algemeen bestuurslid.

Onze penningmeester is een tijd uit de roulatie. Alle bovengenoemde bestuursleden zijn actieve leden op het complex. Geweldig dat zij deze taken op zich hebben genomen.

Met vriendelijke groeten,

Kees Kamstra (Beheerder Boterdiep)