Uitnodiging voor de lezing

“Een tuin vol wilde bijen”

Klik hier voor de PDF-versie.

Op zaterdag 2 maart geeft de Groningse ecologisch tuinontwerpster Wankja Ferguson een lezing voor volkstuinders en tuinliefhebbers bij tuinpark Tuinwijck in Groningen. Hierbij zijn ook de leden van VTV De Drie Wijken van harte uitgenodigd. Onderwerp is het belang van bijen, en dan vooral solitaire bijen -ook wilde bijen genoemd. Deze nuttige dieren zorgen voor de bestuiving en bevruchting van enorm veel planten. Maar het gaat niet zo heel goed met deze bijen. Centraal staat dan ook hoe we als tuiniers deze bedreigde diersoort verrassend makkelijk een handje kunnen helpen.
Honingbijen en hommels kennen we allemaal wel, die leven in volken. Maar er zijn ook meer dan 350 soorten bijen die solitair leven. Sommige bijen bezoeken veel verschillende planten, zoals de rosse metselbij. Andere vliegen heel specialistisch op een of een beperkt aantal soorten planten. Zonder de klokjesbij bijvoorbeeld krijgt de Campanula het heel moeilijk. En omgekeerd. Doordat ze stuifmeel verzamelen voor hun broed bestuiven ze planten en hierdoor wordt de genetische variëteit gratis voor ons gewaarborgd. Bijen zijn uitermate nuttig voor de biodiversiteit.
Vroeg in het voorjaar kunnen we al bijen in de tuin zien, daarom nu aan het begin van het tuinseizoen deze lezing. Vol met tips hoe we wat terug kunnen doen voor deze nijvere dieren. Denk aan nectarplanten en stuifmeelleveranciers. Maar ook aan het aanbieden van natuurlijke of zelf gemaakte nestelgelegenheid.
Wankja Ferguson houdt zich als tuinontwerpster en landschapsecoloog al jaren bezig met wilde bijen (zie www.vlindererbij.nl) en weet als geen ander hoe wij onze tuinen het beste kunnen beheren om de voorwaarden voor deze beestjes zo gunstig mogelijk te maken en wat speciale aandachtspunten zijn. De lezing wordt georganiseerd en aangeboden door de landelijke organisatie voor hobbytuinders AVVN (www.avvn.nl), die zich sinds jaar en dag sterk maakt voor natuurlijk tuinieren en daarmee voor een krachtige meerwaarde van tuinparken, volkstuinen en van alle vormen van samen-tuinieren.

Volkstuinpark Tuinwijck (www.tuinwijck.nl) is gelegen aan de Helperzoom 8 in Groningen. De lezing vindt plaats in het clubhuis en start om 10.30 uur tot circa 12.00 uur. Als de omstandigheden het toelaten is er na de lezing een korte ontdekkingstocht over het tuinpark naar waardevolle planten en elementen voor bijen. Deelname is gratis, maar gezien de capaciteit van het clubhuis is het wel noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Doe dat in ieder geval voor 28 februari op info@avvn.nl. Geef dan je naam door en dat je lid bent van VTV De Drie Wijken. Maar wacht er zeker niet te lang mee, want we verwachten grote belangstelling en vol=vol.
Graag tot ziens!

Landelijke organisatie voor hobbytuinders
Centrum voor Tuin & Natuur www.avvn.nl   en  info@avvn.nl

Tuinbladsnijder (wilde bij) op rolklaver – (foto Wankja Ferguson.)