Locaties

Volkstuinvereniging De Drie Wijken heeft de beschikking over vier tuincomplexen: drie in de wijk Beijum en één in de wijk Oosterhoogebrug. Selecteer in het submenu de locatie waar je meer informatie over wilt.